Wat is het beste moment om je vacature online te plaatsen?

  • 12 minuten

Image

Het klinkt best logisch als je denkt dat werkzoekenden in het weekend op zoek gaan naar vacatures. Mensen hebben meer tijd om na te denken over hun carrière en erachter te komen dat ze klaar zijn met hun routinewerk of vervelende baas. Uit onderzoek van vacatures.nl, zoals beschreven in een artikel op nu.nl, Recruiting Roundtable en onze eigen data blijkt echter dat het tegengestelde waar is. Mensen willen in het weekend juist níet bezig zijn met het vinden van een (nieuwe) baan, maar van hun vrije tijd genieten. Oké interessant. Maar wanneer houden mensen zich dan wél bezig met hun zoektocht naar een baan?

Binnen Steamz hebben we deze vraag tot in detail uitgezocht. We hebben onderzocht op welke dag en welk tijdstip mensen vacatures bekijken en op welke dag en welk tijdstip mensen solliciteren. Door je vacature op het juiste moment te publiceren, zorg je ervoor dat je goed zichtbaar bent waardoor je zoveel mogelijk (goede) kandidaten aan kunt trekken. Het helpt je om jouw vijver van kandidaten zo groot mogelijk te maken. Het plaatsen van een vacature op het juiste moment wordt vaak onderschat, maar is dus een belangrijk onderdeel van je recruitment strategie.

Over een periode van twee jaar hebben wij gekeken naar het aantal bezoekers van vacatures op onze website en het aantal dat daarvan daadwerkelijk solliciteert. De resultaten komen overeen met bovengenoemde onderzoeken, namelijk dat maandag t/m donderdag de populairste dagen zijn om vacatures te bekijken. Dinsdag en woensdag lijken iets beter te scoren dan maandag, maar deze verschillen zijn erg klein. Vanaf vrijdag, en voornamelijk op zaterdag, zien we een dip in het aantal bezoekers van vacatures op onze website (Figuur 1).

Figuur 1: Verdeling van vacature paginaweergaven over de dagen van de week

''Veel vacaturebezoekers hebben is goed, maar aan alléén bezoekers heb je niet zo veel.''

Veel vacaturebezoekers hebben is goed, maar aan alléén bezoekers heb je niet zo veel. Je wilt natuurlijk dat zij doorklikken op de sollicitatiebutton en uiteindelijk het sollicitatieformulier invullen en versturen. Een tweede belangrijke graadmeter is daarom het percentage paginabezoekers van een vacature dat op de sollicitatiebutton klikt. Deze click-through rate (CTR) geeft de verhouding weer van het aantal mensen dat op de sollicitatiebutton klikt ten opzichte van het aantal mensen dat een vacature op onze website bekijkt.

We zien dat maandag, met een CTR van 15,92%, hierbij veruit het beste scoort. Deze click-through rate van 15,92% wil zeggen dat op maandag 1 op de 6 mensen (die een vacature op onze website bekijken) doorklikt op de sollicitatiebutton. Zaterdag blijft, met een CTR van 8,80%, wederom achter bij de andere dagen. Op zaterdag klikt slechts 1 op de 11 mensen (die een vacature op onze website bekijken) door op de sollicitatiebutton (Tabel 1). Uit deze data kunnen we concluderen dat op maandag onze vacature bezoekers vaker doorklikken op de sollicitatiebutton dan op andere dagen van de week. Kortom, op maandag is de intentie om te solliciteren het hoogst.

Tabel 1: De click-through rate (%) en de bijbehorende doorklikratio per dag van de week

''Uiteindelijk wil je dat de kandidaat actie onderneemt en een sollicitatie binnenhalen.''

Uiteindelijk wil je dat de kandidaat actie onderneemt en een sollicitatie binnenhalen. Naast bezoekers en kliks hebben we daarom ook onderzocht op welke dag de meeste mensen solliciteren. Met andere woorden, op welke dag de conversieratio het hoogst is. De conversieratio is het percentage bezoekers van je website dat overgaat tot een van tevoren vastgestelde actie. In dit onderzoek geeft de conversieratio aan welk percentage van de vacature bezoekers op onze website overgaat tot het daadwerkelijk versturen van een sollicitatie. Wederom scoort maandag (3,83%) significant beter dan iedere andere dag van de week. Maandag steekt hier dan ook met kop en schouders boven de andere dagen uit (Figuur 2).

Figuur 2: De conversieratio, het percentage vacaturebezoekers dat solliciteert, per dag van de week. De stippellijn toont de gemiddelde conversieratio per week.

Wat is het beste tijdstip om een vacature online te plaatsen?

Aan het begin van de week (maandag t/m donderdag) worden vacatures op onze website het vaakst bezocht. Daarbij scoort maandag het beste als het gaat om de click-through rate en conversieratio. Deze combinatie van het hoge aantal vacaturebezoekers met de hoogste click-through rate (15,92%) en hoogste conversieratio (3,83%) maakt dat maandag de beste dag is om een vacature online te zetten.

''...bezoekers van vacatures op onze website solliciteren tussen 10:00 en 16:59 procentueel vaker dan tussen 17:00 en 22:59.''

Om hier dieper op in te gaan, hebben we ook gekeken naar het ideale tijdstip om een vacature te publiceren. Als we kijken naar het aantal bezoekers van vacatures op onze website per uur van de dag, dan zien we geen grote verschillen tussen 09:00 en 22:59 (Figuur 3a). Kijken we echter naar het aantal sollicitanten per uur van de dag, dan zien we een piek vanaf 10:00 en een flinke daling vanaf 17:00 (Figuur 3b).  Dit geeft aan dat de bezoekers van vacatures op onze website tussen 10:00 en 16:59 procentueel gezien vaker solliciteren dan tussen 17:00 en 22:59. Het beste tijdstip om een vacature online te plaatsen, is dus tussen 10:00 en 16:59. Dan is de conversieratio (het percentage bezoekers van een vacature dat solliciteert) namelijk het hoogst. 

Wij raden aan om je vacature zo vroeg mogelijk in deze tijdspanne online te zetten. Zo loop je zo min mogelijk sollicitaties mis. Als je jouw vacature aan het begin van de piek online zet (rond 10:00) dan bereik je ook de mensen die later die dag zoeken of solliciteren. Zet je jouw vacature aan het eind van de piek online (rond 16:00) dan mis je een groot deel van de converterende bezoekers die eerder die dag aan het solliciteren waren.

Figuur 3a: Het aantal vacature bezoekers per uur van de dag. De stippellijn is het gemiddelde aantal vacature bezoekers per uur van de dag. Figuur 3b: Het aantal sollicitanten per uur van de dag. De stippellijn is het gemiddelde aantal sollicitanten per uur van de dag.

Wanneer solliciteren kwalitatieve kandidaten?

Het onderzoek is pas compleet als we nét dat stapje extra zetten. Doordat het aantal sollicitanten nog niets zegt over de kwaliteit ervan, hebben we ook gekeken naar het moment waarop de ‘beste’ sollicitanten (de sollicitanten die uiteindelijk zijn aangenomen) op de vacature hebben gereageerd. Op deze manier kunnen we een inschatting maken wanneer de ‘beste’ sollicitanten over het algemeen online zijn en solliciteren.

Uit de resultaten blijkt dat maandag en woensdag hier het hoogst scoren, gevolgd door dinsdag en donderdag. Vrijdag en de beide weekenddagen volgen op gepaste afstand. De kandidaten die uiteindelijk werden aangenomen in de periode van dit onderzoek hebben dus grotendeels op maandag en woensdag gesolliciteerd.

Wat kunnen we zoal met deze informatie?

Uit ons onderzoek blijkt dat het beste moment om je vacature te publiceren op maandag rond 10:00 is. We hebben kunnen zien dat de vacatures op onze website van maandag t/m donderdag het meest worden bezocht. Verder is naar voren gekomen dat de click-through rate, het percentage vacature bezoekers op onze website dat op de sollicitatiebutton klikt, op maandag het hoogst is. Ook de conversieratio, het percentage vacature bezoekers op onze website dat daadwerkelijk solliciteert, is het hoogst op maandag. Tot slot scoort maandag samen met woensdag het best als het gaat om kwalitatieve sollicitanten.

Naast het bepalen van de beste dag om een vacature online te zetten, hebben we ook gekeken naar het beste tijdstip. Waar het aantal vacature bezoekers op onze website per uur van de dag redelijk stabiel blijft, is er in het aantal sollicitanten een piek te zien tussen 10:00 en 16:59. Dat is leuk om te weten, maar wat kun je er nu eigenlijk mee?

De resultaten van dit onderzoek helpen je bij het maken van de juiste keuzes in jouw recruitment strategie. Door je vacature op het juiste moment te publiceren, vergroot je de succeskans van het invullen van jouw vacature. De informatie uit het onderzoek kun je gebruiken om: 

Samenvatting van de belangrijkste punten

Maandag t/m donderdag zijn de populairste dagen voor het bekijken van vacatures op onze website. Gemiddeld daalt op zaterdag het aantal bezoekers met 37% t.o.v. maandag.
 

Op maandag is de click-through rate, het percentage van de vacature bezoekers dat doorklikt op de sollicitatiebutton, het hoogst van alle dagen. Kortom, op maandag is de intentie om te solliciteren het hoogst.
 

Het percentage vacature bezoekers op onze website dat solliciteert, de conversieratio, is op maandag flink hoger dan op de andere dagen van de week.
 

De beste kandidaten solliciteren voornamelijk op maandag en woensdag.
 

Het aantal vacature bezoekers op onze website is gelijkmatig verdeeld tussen 09:00 en 22:59.

Dagelijks is er tussen 10:00 en 16:59 een piek in het aantal sollicitanten.

Conclusie

Maandag rond 10:00 is het beste moment om vacatures online te plaatsen.

Deel artikel: