Privacybeleid van Steamz

Laatste update: 11 maart 2024

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u onze Dienst gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze Dienst te leveren en te verbeteren. Door onze Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit privacybeleid is tot stand gekomen met behulp van de Privacy Policy Generator.

Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens dat onder beheer staat van het College Bescherming Persoonsgegevens. Het College houdt toezicht op de naleving en toepassing van deze wet. De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft je als sitebezoeker c.q. klant van Steamz het recht op inzage. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke gegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Indien je alle vastgelegde, persoonsgegevens over jezelf wilt inzien, stuur dan een schriftelijk verzoek daartoe met een geldig legitimatiebewijs en je e-mailadres naar Steamz (zie contact).

Steamz draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van onze bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stelt Steamz zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. 

Steamz zal nimmer je gegevens ter beschikking stellen aan derden. Tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang zal zijn. (bijv. enquêtes). In dat geval zal Steamz dat expliciet vermelden. Steamz zal nimmer commercieel misbruik maken van door jou passief of actief verstrekte gegevens.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

Verzamelen en gebruiken van uw Persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke Data

Tijdens het gebruik van onze Dienst kunnen wij U vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Gebruiksdata

Gebruiksdata wordt automatisch verzameld bij gebruik van onze Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie omvatten zoals het internetprotocoladres van Uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's hebt doorgebracht, het unieke apparaat identificatiegegevens en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U via of via een mobiel apparaat toegang krijgt tot onze Dienst, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Trackingtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en analyseren. De technologieën die we gebruiken kunnen het volgende omvatten:

Cookies kunnen “Persistent” zijn; van “Sessie” Cookies. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat staan wanneer U offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. Meer informatie over cookies vindt u op TermsFeed website artikel.

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en Uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u ons Cookiebeleid of het Cookies-gedeelte van ons Privacybeleid bezoeken.

Gebruik van Uw Persoonlijke gegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

Bewaring van Uw Persoonlijke gegevens

Het Bedrijf bewaart Uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

Het Bedrijf bewaart Gebruiksgegevens ook voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of om de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of als Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van Uw Persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Het betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Het Bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw Persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een Land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere Persoonlijke informatie.

Verwijder Uw Persoonlijke gegevens

U heeft het recht om de Persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld, te verwijderen of ons te verzoeken daarbij te helpen.

Onze Dienst kan U de mogelijkheid bieden om bepaalde informatie over u binnen de Dienst te verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat we bepaalde gegevens mogelijk moeten bewaren als we daartoe een wettelijke verplichting of wettelijke basis hebben.

Openbaarmaking van Uw Persoonlijke gegevens

Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf worden verplicht Uw Persoonsgegevens openbaar te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens openbaar maken in de goede trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te:

Beveiliging van Uw Persoonlijke gegevens

De veiligheid van Uw Persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen

Onze didenst richt zich niet tot iemand jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 13 jaar. Als U een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kind aan ons Persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we Persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. Wij adviseren U ten zeerste om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen U op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen en de datum 'Laatst bijgewerkt' bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht zodra ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer Ons

Als U vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Reitscheweg 1-7

Beschikbaar op werkdagen van 09.00 - 17.00u