Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met deze Privacy Statement. Steamz zal nimmer je gegevens ter beschikking stellen aan derden. Tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang zal zijn. (bijv. enquêtes). In dat geval zal Steamz dat expliciet vermelden. Steamz zal nimmer commercieel misbruik maken van door jou passief of actief verstrekte gegevens.

style-element

Op diverse pagina’s van Steamz en gelieerde sites stelt Steamz je vragen voor een specifiek doel, zoals het plaatsen van een bestelling, persoonlijke gegevens op te geven zoals je naam, adres en e-mailadres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden.

Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens dat onder beheer staat van het College Bescherming Persoonsgegevens. Het College houdt toezicht op de naleving en toepassing van deze wet. De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft je als sitebezoeker c.q. klant van Steamz het recht op inzage. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke gegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Indien je alle vastgelegde, persoonsgegevens over jezelf wilt inzien, stuur dan een schriftelijk verzoek daartoe met een geldig legitimatiebewijs en je e-mailadres naar Steamz (zie contact).

Steamz draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van onze bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stelt Steamz zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kun je terecht bij de Infolijn van Postbus 51. Deze informatielijn is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-8051. of via www.postbus51.nl alwaar de meeste informatie in PDF formaat te verkrijgen is. Steamz gebruikt momenteel geen actieve cookies. Wel verzamelt Steamz je gegevens voor cumulatieve site bezoekstatistieken.

Reitscheweg 1-7

Beschikbaar op werkdagen van 09.00 - 17.00u